Web Effects | שירותי מחשוב ענן ופתרונות IT

שירותי מחשוב ענן ופתרונות IT

שירותי מחשוב אופטימליים לעסק
באמצעות מחשוב ענן ניתן לספק עבור עסקים וארגונים מגוון שירותי מחשוב אופטימליים ליעילות מערכות המידע בארגון תוך גמישות משאבים ומחירים נמוכים.

שירותי ענן לעסקים
שירותי ענן הנם כל אותם שירותי מחשוב אשר מסופקים לעסק או ארגון במסגרת פתרונות IT על מנת לייעל באופן משמעותי את יציבות ויעילות כלל מערכות המידע ומערך המחשוב הארגוני.

שירותי ניטור שרתים
ניטור שרתים מהווה שירות אופטימלי עבור עסקים וחברות בכך שהוא מאפשר מעקב תקופתי על סטטוס השרת ובכך לספק התרעה טרם השפיעה התקלה אשר התגלתה בשרת על משתמש הקצה.